منبع انبساط

منبع انبساط پکیج

منبع انبساط پکیج وظیفه خنثی کردن انقباض و انبساط آب مدار گرمایش داخل رادیاتورها و پکیج را برعهده دارد.

هنگامی که دمای آب مدار گرمایش بالا می رود ، از انجایی که میزان دما و حجم رابطه مستقیم دارند پس با افزایش دما حجم هم افزایش میابد که اگر جایی برای خنثی کردن این افزایش حجم آب مدار گرمایش وجود نداشته باشد به قطعات پکیج و سیستم مدار گرمایشی آسیب وارد خواهد شد.

منبع انبساط پکیج
قیمت منبع انبساط پکیج
منبع انبساط پکیج ایران رادیاتور
منبع انبساط پکیج بوتان
منبع انبساط پکیج فرولی
منبع انبساط پکیج ایمرگاس
منبع انبساط پکیج تاچی

در حال نمایش 2 نتیجه

فهرست
تماس